Profil spoločnosti


FILIP Security SK, s.r.o. :

  • je súkromná bezpečnostná služba,
     
  • je držiteľom licencií na strážnu službu a technickú službu,
     
  • svoju činnosť realizuje prostredníctvom svojich pracovísk po celom území Slovenska
     

Výhoda využitia služieb spoločnosti  je najmä v tom, že na zabezpečenie požadovaných bezpečnostných služieb pre zmluvného partnera sa jednotlivé ponúkané služby poskytujú aj ako jeden komplexný celok.