Referencie

Našimi klientmi sú:

 • Podniky z oblasti hospodárstva a priemyslu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky,
   
 • objekty štátnej správy a samosprávy,
   
 • výrobné závody,
   
 • banky a peňažné ústavy,
   
 • predajne automobilov, čerpacie stanice pohonných hmôt
   
 • potravinárske výrobné, skladovacie a predajné podniky,
   
 • obchodné, nákupné centrá ,
   
 • kúpeľné, liečebné a zdravotnícke zariadenia,
   
 • stavebné podniky, firmy a stavby,
   
 • výrobné, predajné závody a sklady,
   
 • podnikateľské objekty, rodinné domy, byty,
   
 • pevné a mobilné zariadenia podľa požiadavky zákazníka