Strážna služba

Na základe licencie sú poskytované nasledovné služby:
 

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, (banky, poisťovne, hotely,...)
   
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, (rodinné domy, sklady,...)
   
 • ochrana osoby,
   
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, (koncerty,...)
   
 • ochrana majetku a osoby pri preprave (peňažná hotovosť, cennosti, dokumenty)
   
 • vypracúvanie plánov ochrany
   

Činnosti vo všetkých ponúkaných službách sa špecifikujú po obojstrannom zvážení potrieb a požiadaviek zmluvného partnera. Strážnu službu v plnom rozsahu poskytuje spoločnosť na celom území Slovenska.